EnglishDeutschSlovak
 

Klinikai Teszt

KLINIKAI TESZT-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉGBEN" CÍMŰ VIZSGÁLATRÓL

A 2-es típusú cukorbetegség krónikus metabolikus anyagcserezavar, melyet az inzulinhatás/szekréció zavara okozta hyperglykaemia jellemez (3). A 2-es típusú diabetes elsődlegesen az inzulinrezisztencia következtében alakul ki, s számos társbetegséggel szövődik (magas triglicerid szint, alacsony HDL koleszterin szint, mikroalbluminuria, hypertonia, kóros elhízás, koagulációs eltérések, ischaemiás szívbetegség [6]) A diabetes progressziójával micro- és macrovascularis szövődmények egyaránt kialakulhatnak A hyperglycaemia és/vagy magas vérnyomás kezelése a microangiopathia, míg a dyslipidaemia és/vagy a magas vérnyomás rendezése a macroangiopathia előfordulási gyakoriságát csökkenti (7). A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek kezelését általában diétás megszorítással illetve a fizikai aktivitás fokozásával kezdik kezelni.

Magyarországon az anyagcserezavarokkal küszködő betegek száma évről-évre nő. Ezen belül a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők köre kiemelkedően magas, mintegy 500-600 000.

Hazánkban igen csekély azoknak a gyógyélelmiszereknek a köre, melyek összetételüknél, és érzékszervi tulajdonságaiknál fogva minden szempontból megfelelnek a cukorbetegségben szenvedő embereknek. A guar gumi (E412) tartalmú diétás zsemle ezt a hiányt kívánja pótolni. A jelenleg érvényben lévő rendelkezések alapján akkor minősül egy termék diabetikus étrendben felhasználhatónak, ha összes szénhidráttartalma a szokvány élelmiszerhez viszonyítva 30%-kal alacsonyabb. A feladat ilyen jellegű megoldásán túlmenően a termékösszetételekben olyan szénhidrát összetevő is alkalmazható a szokásos búzaliszt-alapanyag mellett, mely a szakirodalom szerint kiválóan használható vércukorszintcsökkentő anyagként. Ez az adalékanyag az élelmiszeriparban kötőanyagként ismert guar gumi (E412), amely nagymolekulatömegű poliszacharid, ún rezisztens poliszacharid. Az emésztő enzimeknek nagyrészt ellenáll. Természetes anyag, a hüvelyesekhez tartozó guarnövény, a Cyamopsis tetragonoloba magjának enduspermjéből porított cellulóz típusú poliszacharid. A Leguminosaek családjába tartozik.

Indiában és Pakisztánban honos. Fő alkotórésze a guarán, mely 1-4 kötésekkel kapcsolódó β-D-mannopiranoz-részek alkotta főláncból, és a második lánctaghoz 1-6 kötéssel kapcsolódó alfa-D-galaktopirano-maradékból áll. Sokféle kedvező élettani hatása közül kiemelhető az étkezés utáni nemkívánatos erőteljes vércukorszintcsökkentésre gyakorolt hatása (1.2) ) Matzkies és mtsai kimutatták, hogy már napi 12 g guarliszt bevitelévcl jelentős vércukorszintjavulás érhető el (5). Gatenby és mtsai 2-es típusú cukorbetegekben 7 ,6 g guar gumit (E412), ill. 75 g szénhidrátot tartalmazó reggeli elfogyasztását követően szignifikáns vércukorszint csökkenést tapasztaltak a kontrollhoz viszonyítva ( 4 ).

A kutató-fejlesztő munka során olyan gyógyélelmiszercsalád került kifejlesztésre, melyben a guar gumi (E412) az összes szénhidráttartalom mintegy 10 %-át teszi ki. Alkalmazásával nemcsak a kötelező 30%-os szénhidrátcsökkentés miatt fogyaszthat több élelmiszert azonos szénhidrátbevitellel a beteg, hanem az alkalmazott guar gumi (E412) következtében csökken az étkezés utáni vércukoringadozás mértéke. A postprandiális hyperglycaemia mérséklése csökkenti a 2-es típusú cukorbetegekben fellépő vascularis szövődmények kialakulásának kockázatát is.

Vizsgálatunk célja annak bizonyítása volt, hogy 45 g szénhidrátot és 4,5 g guar gumit (E412) -tartalmazó vizsgálati reggeli elfogyasztását követően szignifikáns vércukorszint csökkenés tapasztalható a megegyező szénhidráttal1almú -guar gumi (E412) mentes - kontroll reggeli vércukorszint emelő hatásához viszonyítva.

Betegek és módszerek: A vizsgálatba 9 - inzulinkezelésre nem szoruló -2-es típusú cukorbeteget vontunk be (életkor: 57,2±3,3 év, betegségtartam: 10,1±3,4 év, BMI: 28,8±0,9 kg/m2,
RR: 136,7±4,1/86, ±1,7 Hgmm, HbA11,: 7,7±0,4, átlag±SE). A betegek vizsgálatba való bevonása előtt részletes laboratóriumi vizsgálat történt. Amennyiben a beteg a bevonási kritériumoknak megfelelt, tájékoztattuk a vizsgálat menetéről, majd a beleegyező nyilatkozat aláírása után vontuk be a vizsgálatba. A vizsgálat 2 napot vett igénybe: az első nap a kontroll zsemle étkeztetése, a második napon a vizsgálati minta etetése történt. A kontroll anyag  szokásos összetételű zsemle volt (30 g szénhidráttartalom/db). A vizsgálati mintához 30% szénhidráttartalommal csökkentett zsemlét használtunk (20 g szénhidráttartalom/db), mely 2  g/db guar gumit (E412) is tartalmazott. A vizsgálati minta pontos összetételi jellemzői: energiatartalom: 1008 kJ/ 100 g (240 kcal), 544 kJ/db zsemle ( 130 kcal); fehérje: 17,6% , zsír 0,7%; szénhidrát: 40,2 %, guar gumi (E412) tartalma: 2 g/db zsemle. A reggelire adott szénhidrát mennyisége 45 g volt, mely a kontroll zsemle fogyasztása esetén 1 ,5 db zsemlét jelentett, a vizsgálati mintából történö fogyasztás esetén 2 és 1/4 db zsemlét. A zsemlék mellé folyadéknak cukormentes teát adtunk. A betegek vércukorszintmérése az étkezést megelőzően (éhomi értékek), majd a reggeli elfogyasztása után 30. 60. 90. 120. és 180. percben történt. Adataink (átlag±SE) biometriai elemzését egyszempontos variancia analizissel végeztük. A p értéket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha értéke kisebb volt, mint 0,05. A betegeket a jelen vizsgálat alatt 2 napon keresztül a vizsgálati protokollnak megfelelően ellenőriztük Az esetleges hypoglycaemia fellépése esetén lehetőségünk volt a vizsgálat azonnali felfüggesztésére is, viszont erre egy alkalommal sem került sor. Természetesen a betegek - bármilyen mellékhatás jelentkezésekor -bármikor jelentkezhettek a vizsgálati periódusban a klinika Diabétesz Ambulanciáján, illetve klinikánkon a vizsgálatot végző orvosoknál (Dr. Lengyel Csabánál és Dr. Várkonyi Tamásnál).

Eredmények: A vizsgálat során mért legmagasabb vércukorérték a vizsgálati minta elfogyasztásakor szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult a kontroll zsemle elfogyasztása után tapasztalt maximális vércukorszintnél (vc: 11 ,5±0,6 mmol/1 vs 13,5±0,7 mmol/l guar gumi (E412) tartalmú zsemle vs kontroll zsemle fogyasztása, p<0,05 ). A kísérlet során tapasztalt legnagyobb vércukorszint emelkedés szintén szignifikánsan kisebbnek bizonyult a vizsgálati minta elfogyasztásakor, mint a kontroll zsemlét tartalmazó reggeli esetén (Δ max 3,5±0,5 mmol/l vs 5,6±0, 7 mmol/l, guar gumi (E412) tal1almú zsemle vs kontroll zsemle fogyasztása, p<0,05).

Összefoglalás: Megfigyeléseink szerint igazolódott az a hipotézisünk, hogy 45 g szénhidrát és
4,5 g guar gumit (E412) tartalmazó vizsgálati reggeli elfogyasztását követően szignifikáns vércukorszint csökkenés tapasztalható a megegyező szénhidráttartalmú - guar gumi (E412) mentes - kontroll reggeli vércukorszint emelő hatásához viszonyítva, mely numerikusan megmutatkozik mind a maximális vércukorérték, mind a legnagyobb vércukorszint emelkedés szintjén is. A kísérlet lefolytatása során sem hypoglycaemiát, sem mellékhatás jelentkezését nem tapasztaltuk.

Felhasznált szakirodalom :

1 ) Blackburln N. A., Redfern J. S. Jarjis H, Holgate A M HanningJ.H.B. Scarpelloj H. B & Read N. W.: (1984) The mechanism of action of guar gum in improving glucos tolerance in man. Clinical Science. 66, 329-336.

2) David J. A., Jenkins M. D. Anthony R. Leeds M. D. Miguel A. Gassull M D. Cochet

B. M. D. & K. George M. M. Alberti M. D.: Decrease ill Postprandial insulin and Glucose Concentrations by Guar and Pectin. Annals of Internal Medicine 1977, 86, 20-23.

3) Gatenby S. J., Ellis P. R., Morgan L. M. & Judd P. A.: Eftect ofpartially depolymerrized guar gum on acut metabolic variables in patients wit non-insulin -dependent diabetes. Diabetic Medicine, 1996, 13( 4 ): 3 58-364.

4) Expert Committee on the Diagnosis and Classification or Diabetes Mellitus Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1999, 22 (SI). 5-19.

5) Matzkies F. (1980): Die Bedeutung der Faserstoffe für die Ernahrungstherapie des Diabetes mellitus. Diabetes Journal. 12. 482-486. i:

 6) Reaven GM: lnsulin resistance and its consequencies: non-insulin dependent diabetes mellitus and coronary heart disease. ln: Le Roith D, Taylor S, Olefsky JM, eds Diabetes Mellitus. Philadelphia, P A. Lippincott-Raven 1996, 509-519.

7) UK Prospective Diabetes Study Group (UKPDS 38): Tight blood glucose control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes, Br Med J 1998,317:703-713.

Szeged, 2001 .december 22.

Dr. Lengyel Csaba                                                                 Dr. Várkonyi Tamás

     tanársegéd                                                                             tanársegéd

R. TAKÁCS; T. VÁRKONYI; CS. LENGYEL; R. RÓKA; M. LÁZÁR; P-NÉ ÁCS; L. PÁVICS & J. LONOVICS (2002): Nagy molekulatömegű poliszacharid )guar gumi) hatékonyságának vizsgálata a 2-es típusú cukorbetegség diétás kezelésében. Diabetologia Hungarica. X. 1.p:75.

 

sysop@diabettrade.hu